Despre noiContact
MeniuCautare
Prelucrarea si protectia datelor

Nota de informare
privind
PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Definitii:

• date personale inseamna orice date care pot conduce la identificarea unei persoane fizice, fie direct, fie prin corelare intre acestea, ca de exemplu nume, prenume, fotografie, vârsta, sex, nationalitate, etnie, adresa de domiciliu/resedinta, adresa de e-mail, adresa IP, ocupatie, venit, cont bancar, orientare politica, religie, semnatura, etc.
• categorii speciale de date personale inseamna categoriile de date referitoare la rasa, etnie, orientare politica, religie, convingeri filozofice sau de natura similara, apartenenta sindicala, date privind starea de sanatate, date despre viata sexuala, codul numeric personal sau un alt cod ori numar având o functie de identificare cu aplicabilitate generala;
• date personale referitoare la condamnari penale, infractiuni si contraventii inseamna o categorie speciala de date personale care privesc fapte penale si contraventii savârsite de persoana vizata;
• prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
• persoana vizata inseamna persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate;
• RGPD inseamna Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date
• autoritatea de supravehere inseamna o autoritate independenta instituita intr-un stat membru al Uniunii Europene, responsabila cu monitorizarea aplicarii RGPD;
• SEE inseamna Spatiului Economic European (incluzând statele membre ale Uniunii Europene, Islanda, Norvegia si Lichtenstein);


1. PREZENTARE GENERALA:

In conformitate cu prevederile Legii (aici tb completat cf legislatiei aplicabile activitatii companiei), cat si potrivit obiectului sau de activitate, societatea OURSSON APPLIANCE. ofera clientilor sai servicii de (aici tb completat cf activitatii companiei) , fiind de asemenea inregistrata ca operator de date cu caracter personal sub nr. (aici tb completat daca este cazul),

2. PROCESAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE:

OURSSON APPLIANCE. prelucreaza cu buna credinta datele cu caracter personal ale persoanelor vizate in acord cu dispozitiile Legii 677/2001, si incepand cu 25.05.2018 in acord cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, precum si alte reglementari, ghiduri sau coduri de practica, care sunt aplicabile societatii OURSSON APPLIANCE sau la care aceasta a aderat, asigurand in acelasi timp securitatea si confidentialitatea acestor date , in urmatoarele scopuri:

 identificarea clientilor pentru cunoasterea activitatii acestora in scopul prevenirii si sanctionarea spalarii banilor si combaterea finantarii terorismului, atat la stabilirea relatiei de afaceri dintre parti cat si pe intreaga perioada de derulare a acesteia;
 semnarea si executarea acordurilor dintre clienti si OURSSON APPLIANCE, pentru serviciile oferite de OURSSON APPLIANCE acestora;
 indeplinirea cerintelor legale de raportare impuse OURSSON APPLIANCE de legislatia aplicabila;
 colectarea debitelor si recuperarea creantelor inregistrate de clienti;
 luarea de masuri / informatii sau raspunsuri la cererile / reclamatiile adresate OURSSON APPLIANCE de catre persoanele vizate in numele clientilor, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv comunicare electronica si internet. Date personale ale persoanei vizate, procesate de OURSSON APPLIANCE in acest scop inseamna inclusiv inregistrarea si pastrarea oricarui mesaj sau conversatie telefonica, indiferent daca este initiata de persoanele vizate sau de OURSSON APPLIANCE;
 informarea corecta a clientilor cu privire la serviciile furnizate de OURSSON APPLIANCE, punerea in aplicare a acordurilor semnate (inclusiv, dar fara a se limita la: declaratii, informatii privind programul de lucru al unitatilor OURSSON APPLIANCE, notificari pentru debite restante, rate de leasing, etc. );
 actualizarea datelor clientului sau a persoanelor vizate;
 efectuarea de rapoarte statistice;
 monitorizarea securitatii persoanelor sau a bunurilor vizitatorilor OURSSON APPLIANCE;
 actiuni in justitie pentru protejarea drepturile si intereselor OURSSON APPLIANCE;
 transmiterea de mesaje publicitare, daca este cazul;

3. CATEGORII DE DATE PERSONALE ALE PERSOANELOR VIZATE, PRELUCRATE DE OURSSON APPLIANCE IN SCOPURILE MENTIONATE ANTERIOR, SUNT:

a) date de identificare: nume, prenume, porecla/pseudonim (dupa caz), data si locul nasterii, cod numeric personal sau alt numar de identificare similar, numar de identificare si seria / numarul pasaportului/ actului de identitate/legitimatiei de sedere (dupa caz), domiciliului, resedinta (dupa caz), numarul de telefon, fax, adresa de e-mail, cetatenie, profesie, ocupatie, numele angajatorului, tipul de activitate (dupa caz), statutul familiei (statut matrimonial, numarul de persoane, copii, dependenti), date fiscale (numarul de inregistrare fiscala si locul de resedinta).

b) date si informatii privind contractarea de produse si/ sau plata in rate: nu se colecteaza acest tip de date.

c) date privind persoanele care au comis fraude: nu se colecteaza acest tip de date.

4. MOTIVELE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Datele personale ale Clientilor OURSSON APPLIANCE sunt prelucrate din urmatoarele motive: obligatie legala, semnarea / executarea contractelor incheiate intre OURSSON APPLIANCE si Clienti, interesul legitim al OURSSON APPLIANCE si consimtamântul clientilor.

In scopul indeplinirii obligatiilor legale pe care OURSSON APPLIANCE le are fata de autoritati dar si fata de clientii sai, in cazul in care acestia din urma omit sau refuza actualizarea datelor, OURSSON APPLIANCE are dreptul de a actualiza aceste informatii din proprie initiativa pe baza informatiilor obtinute din alte surse de incredere, independent sau direct de la client, daca acesta din urma a furnizat astfel de date in alte scopuri (de exemplu: daca un client nu a furnizat o adresa de e-mail in cadrul procesului VANZARE, dar furnizeaza o adresa de e-mail pentru a fi utilizata de catre OURSSON APPLIANCE in scopuri publicitare, OURSSON APPLIANCE va utiliza aceasta adresa de e-mail in scopul desfasurarii relatiilor de afaceri).

5. PERIOADA ESTIMATA PENTRU PRELUCRAREA/PASTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

OURSSON APPLIANCE prelucreaza datele cu caracter personal pe intreaga perioada necesara pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate, cu exceptia cazului in care exista o cerinta legala de a pastra datele pe termen mai lung.

6. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
In calitate de persoana vizata, puteti sa contactati responsabilul nostru pentru protectia datelor (DPO) in orice moment, printr-o notificare, in conformitate cu datele de contact mentionate mai jos, pentru a va exercita drepturile in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679. Aceste drepturi sunt:
• Dreptul de a primi informatii despre prelucrarea datelor si o copie a datelor prelucrate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR).
• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau finalizarea celor incomplete (dreptul de acces, articolul 16 GDPR).
• Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, informatiile referitoare la cererea de stergere (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR).
• Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul de restrictionare a prelucrarii, articolul 18 GDPR).
• Dreptul de a primi datele cu caracter personal privind persoana vizata intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit de calculator si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la transferabilitatea datelor, articolul 20 GDPR).
• Dreptul de a se opune prelucrarii datelor, pentru a le opri (dreptul la obiectii, articolul 21 GDPR),
• Dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat pentru a opri o prelucrare a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea consimtamântului nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamântului inainte de retragerea acestuia (dreptul consimtamântului de retragere, articolul 7 GDPR).
• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor este o incalcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).In calitate de persoana vizata, puteti sa contactati responsabilul nostru pentru protectia datelor in orice moment, printr-o notificare, in conformitate cu datele de contact mentionate mai jos, pentru a va exercita drepturile in conformitate cu HG PR. Aceste drepturi sunt:
• Dreptul de a primi informatii despre prelucrarea datelor si o copie a datelor prelucrate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR).
• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau finalizarea celor incomplete (dreptul de acces, articolul 16 GDPR).
• Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, informatiile referitoare la cererea de stergere (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR).
• Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul de restrictionare a prelucrarii, articolul 18 GDPR).
• Dreptul de a primi datele cu caracter personal privind persoana vizata intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit de calculator si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la transferabilitatea datelor, articolul 20 GDPR).
• Dreptul de a se opune prelucrarii datelor, pentru a le opri (dreptul la obiectii, articolul 21 GDPR),
• Dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat pentru a opri o prelucrare a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea consimtamântului nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamântului inainte de retragerea acestuia (dreptul consimtamântului de retragere, articolul 7 GDPR).
• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor este o incalcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Responsabilul cu protectia datelor (DPO) poate fi contactat:
• La adresa de email: info(at)oursson.ro
• prin posta, la adresa din Brasov, strada Avram Iancu, nr. 48A, office 16B, Brasov, Romania, 500086.

Noutăți și oferte speciale
Despre noiServiceInformații despre garanțieContact
Copyright 2024 Electrocasnice Elvetiene Oursson. Toate drepturile rezervate.